Home / Рубрики / Литература / Октопод | Анаит Григорян
A+ R A-
19 Авг

Октопод | Анаит Григорян

Оценете статията
(17 оценки)
   
Октопод | Анаит Григорян фотографии © MIR

"Чувал съм, че преди шейсет години в Япония имало много силен тайфун, който причинил огромни разрушения, но тогава още не съм бил роден." – да, в романа Октопод на руската писателка с арменски произход Анаит Григорян се вихрят тайфуни, както се надигат и силно земетресение, и апокалиптична цунами вълна..., но друг е епицентърът на страстите, който преживява руския банков служител Александър в Япония. Да, начина чрез който японската култура, бит и традиции са пречупени през погледа на чужденеца (като в откъса от Октопод по-долу) силно напомня Амели Нотомб-изживяванията и трепетите (самата Анаит счита Япония за свой "втори дом"), докато, в същото време, озовавенето на Александър в рибарския остров Химакаджима и сюрреалистичното вникване в японската митология намигат енигматично към специалитетите на класика Мураками...

 

 

Младежът и момичето си тръгнаха чак когато навън се стъмни съвсем. Томоко, както изглежда, така и не се стопли напълно; след като любезно се сбогува с Кишо и Александър, тя бавно се отправи към изхода, като се загръщаше в дънковото яке. Акио я изпревари, отвори вратата пред нея и като излязоха, нежно я прегърна през раменете.

Сервитьорът си погледна часовника:

– Скоро затваряме, Арекусандору сан. Ще желаете ли още нещо?

– Не, Кишо, благодаря. – Александър разсеяно почука с кутре по чашата – искаше му се да каже нещо хубаво на сервитьора и се чудеше какво да бъде. – Латето беше чудесно.

– Мм... – японецът помълча, докато подреждаше чистите съдове на масата и оглеждаше мястото с критичен поглед – не трябва ли да прибере още нещо или да го избърше отново. – Вие май че живеете в Набуто?

Александър се помъчи да си спомни кога е казал на Кишо къде е отседнал, но той обясни сам:

– Тези дни ви видях да купувате сладкиши в "Судзуме". Едва ли бихте влезли в сладкарница в друг квартал, тъй че предположих, че сте наели стая в Набуто или в Нишихама. Споменах Набуто наслуки.

Александър се усмихна:

– Трябвало е да станете детектив.

– Надявам се, че не съм ви обидил? Може да вървим заедно, ако ме изчакате да изключа всичко. Живея в Нишихама, недалеч от светилището на Хачиман.

– Красиво място.

Господин Фурукава излезе от кухнята и започна да мете пода с проскубана метла с дълга дръжка, като от време на време поглеждаше неодобрително към Александър.

Фурукава сан, ще затворите ли заведението? Бих искал да изпратя нашия гост.

На Александър му се стори, че Кишо говори с готвача като със свой връстник, макар че можеше да му бъде и син. Фурукава изгледа мрачно по-младия си колега:

– Както искате. Щом ви се ще да се мотаете в тая влага...

– Рибата цял живот живее във вода, Фурукава сан, и пак не се оплаква – отвърна Кишо с едва доловима ирония в тона. – А вие се сърдите на един най-обикновен дъжд.

В отговор готвачът само изсумтя пренебрежително и продължи работата си, като най-често размахваше метлата напразно и само чупеше и без това редките ѝ клонки. Кишо усмихнато поклати глава и загаси лампата над работното си място.

Като излезе навън, Александър пое с пълна гръд влажния въздух: от морето се носеше йоден мирис от водораслите, но беше несравнимо по-свежо, отколкото в ресторантчето. Дъждът беше спрял и здрачът беше изпълнен с гъста студена мъгла: в светлината на кръглите лампи кръжаха безчет водни капки. Японците биха казали, че "здрачът е обвит в мъгла".

anaitocto

Александър разсеяно прокара пръсти по мократа гипсова риба балон, поставена до входа на ресторанта. Скулптурата бе в стила на традиционната фигурка тануки: рибата балон беше изправена на опашката си, на главата си носеше кръгла сламена шапка, на мястото, където би трябвало да е шията ѝ, бе завързана червена кърпа, а с един от плавниците си тя държеше бутилка саке.

– Вечерта е подходяща за разходка, Арекусандору сан.

Кишо излезе на улицата с топло пухено тъмносиньо яке от "Юникло" – Александър бе останал с впечатлението, че тук почти всички младежи носят такива. По рижата коса и смуглото лице на сервитьора вече проблясваха капчици влага. Той се протегна с наслада, наведе се наляво и надясно, сключил ръце зад главата си, за да раздвижи гърба си, и няколко пъти пое дълбоко въздух. Беше тихо; отнякъде прошумоля бавно движеща се по асфалта кола, чуваше се как от листата на дърветата и от електрическите жици от време на време падат едри капки, как проскърцват риболовните корабчета и лодки на пристанището, как водата се плиска между вълноломите.

– Направо си е чудо, че дъждът спря. Мислех, че ако е тайфун, няма да спре няколко дни...

– Утре ще почне пак, не се съмнявайте. Сега вървят един след друг като пасажи от риба тон: десет, двайсет тайфуна, някои носят само кратък дъжд, други пречупват бамбук с дебелината на човешка китка.

– Виждали ли сте такива, Кишо?

– Амии... – Сервитьорът се замисли за миг. – Чувал съм, че преди шейсет години в Япония имало много силен тайфун, който причинил огромни разрушения, но тогава още не съм бил роден.

Той пъхна ръцете си в джобовете и без да бърза, пое надолу по улицата. Преди да го последва, Александър постоя малко пред ресторанта, в който още светеше: като си тръгваха, Фурукава, вместо да се сбогува, само изръмжа нещо. Кишо май изобщо не обръщаше внимание на мърморенето му: освен него и готвача в ресторанта работеха още няколко жени – въпреки че обикновено мълчаха, Александър бе забелязал, че се отнасят с голяма симпатия към младия сервитьор. Навярно някои от тях нямаха деца, или пък децата им, вече пораснали, бяха заминали да учат и да работят в големите градове.

– В такава тиха вечер ти се иска да забравиш за работата – обади се замислено Кишо.

Беше спрял до един стълб с лампа и гледаше някъде нагоре. Тук улицата правеше завой, от едната ѝ страна нямаше сгради и през деня добре се виждаше каменистият бряг, покрит с изхвърлени от морето водорасли и дребни отпадъци.

Кишо...

– Да?

– Отдавна ли работите тук? В "Тако"?

Вместо отговор сервитьорът изсумтя и повдигна рамене, като не преставаше да разглежда нещо на стълба.

Александър се приближи и също погледна нагоре: на височина примерно три човешки ръста върху обелената боя бе драсната черта – дебела черна линия с едва различим надпис на нея. Той присви очи, опитвайки се да разчете йероглифите.

– Това е височината на вълната цунами през две хиляди и единайсета година – обясни Кишо.

– Леле... бива си я...

– Да, приблизително шест метра. Страшно е да се помисли колко риба е умряла тогава.

– Риба ли? – Александър се обърка.

anaitocto5

Пристъпвайки от пети на пръсти, Кишо стоеше пред стълба със сключени зад гърба ръце и вдигната нагоре глава и не се разбираше шегува ли се, или говори сериозно.

– Кажете, Арекусандору сан, Ясуда Томоко ви хареса, нали?

– Да, много красиво момиче.

– Не, не говоря за това. – Кишо се обърна и погледна Александър в упор, но понеже лицето му бе в сянка, очите му приличаха на влажно проблясващи в тъмното черни камъчета.

– Естествено, Ясуда сан е много красива, за това няма спор. Но красиво момиче и момиче, което си харесал, не е едно и също.

Александър се смути. Разбира се, Кишо не е глупак – веднага е схванал, че чужденецът е висял цяла вечер във вмирисаното на риба ресторантче, тихомълком разглеждайки красавицата студентка. При това професията му предполагаше наблюдателност, иначе много скоро би пукнал от скука, а на него работата явно му харесваше.

– И вероятно смятате, че приятелят ѝ не ѝ подхожда особено, нали? – Кишо говореше спокойно, почти равнодушно, сякаш продължаваше разговор за отдавна минали събития. – Или дори че изобщо не ѝ подхожда, а?

– Слушайте, Камата сан... – Александър се прокашля, като се мъчеше да измисли най-подходящия отговор, и вече съжаляваше, че се е съгласил да се прибират заедно. А Кишо чакаше търпеливо, леко наклонил глава на една страна. – Слушайте, ако си мислите, че само защото съм чужденец... – Разбра, че сега ще сбърка и ще каже нещо не на място. – Естествено, този неин Акио... с две думи, те наистина са странна двойка: тя учи във "Васеда", а той, допускам, едва е завършил гимназия.

– Е, възможно е... – Сервитьорът най-сетне престана да се взира в Александър и продължи нататък по банкета на пътното платно. – Но може би наистина я обича. Трудно е да си ги представим като семейство, но сега са щастливи.

Александър вървеше подире му и оглеждаше асфалта под краката си – целият в пукнатини и дупки, въпреки че тук непрекъснато ремонтираха улиците. Нямаше желание да отговаря на разсъжденията на Кишо: изпитваше неприятното чувство, че японецът, неизвестно с какво право и по каква причина, постоянно го обвинява в нещо.

– Да не се обидихте? – Кишо погледна бегло събеседника си. – Не исках да кажа нещо, което би ви засегнало.

– Защото Акио ви е приятел, нали?

– Ами... – Кишо се усмихна. – Ние с него сме по-скоро добри познати.

– Така значи...

– Запознахме се наскоро. Игараши сан и негови приятели ремонтираха една лодка на брега, а аз спрях да погледам, защото един градски жител не може да види всеки ден такова любопитно занимание. Игараши сан ме забеляза и се приближи...

– За да ви предложи екскурзия из техния риболовен флот ли?

– Не, всъщност смяташе да ме замери с намасления парцал, с който си изтриваше ръцете, защото съм ги зяпал прекалено дълго – разсмя се сервитьорът. – Но се разговорихме и в края на краищата Игараши сан се оказа толкова любезен, че ми помогна да си намеря квартира, и аз наех скромна стая у негови познати. Много мили хора и не вземат скъпо.

Стигнаха до кръстовището и Кишо спря.

– Тук ще се сбогувам с вас. Ще намерите ли пътя в тъмното?

– Че той и без това е един. Тук ли живеете?

– Малко по-нататък. Вечер винаги се отбивам в светилището на Хачиман, хвърлям монета за ками сама. Мислех да ви поканя да дойдете с мен, но не съм сигурен, че това е добра идея в тая влага.

Привързаността на японците, дори на онези от тях, които се смятат за атеисти, към традицията да посещават храмовете продължаваше да учудва Александър, както и навикът им да съчетават несъчетаеми вкусове. Докато работеше, той неведнъж беше виждал как по-възрастните му колеги от банката се отбиваха в светилището на Инари през улицата, оставяха на пода дипломатическите си куфарчета, кланяха се на забавните лисичи фигурки, пляскаха с ръце като деца и хвърляха дребни монети на лисиците. Шефът му Канагава сан също ходеше често в светилището и всеки петък освен монетите оставяше на лисиците от евтиното саке "Одзеки" и онигири с умебоши, купени в 7-Eleven, а по празниците – цяло обенто.

Веднъж господин Канагава покани Александър да отидат заедно в светилището и той, за проклетия, изтърси, че през нощта някой бездомник взима сакето и онигирито – всички го знаят, тъй че защо вие, Канагава сан, всеки петък давате напразно по триста и осемдесет йени? В отговор господин Канагава само поклати глава и отвърна, че Александър ще разбере сам, стига да помисли. Тогава той дори малко се обиди на шефа си.

– Между другото, в светилището има стара котка, преживяла онова страшно цунами – сякаш случайно вметна Кишо.

– Котката е преживяла цунамито? – учуди се Александър.

– Ами да – кимна Кишо. – Не ви се вярва, нали? Когато цунамито дошло, котката се шмугнала в сандъчето за волни пожертвования. Забравили да го затворят, затова не се задушила в него. Вероятно е имало достатъчно въздух. Когато водата спаднала, намерили котката и я измъкнали от сандъчето. Била тежко пострадала – и двете ѝ очи ослепели, напълно оглушала, но останала жива. Такива работи. – Той махна залепналите по челото му кичури. – Вече е почти нощ, имате още ходене до вкъщи, а може да завали отново. До скоро, Арекусандору сан, тези дни непременно се отбийте в "Тако".

– Със сигурност ще мина.

– Говоря сериозно.

Като тръгна към дома си, Александър не се сдържа и се обърна, но японецът вече не се виждаше и пътят към светилището на Хачиман бе погълнат от непроницаемия мрак.

 

 

 

cover-oktopodОктопод (превод Ася Григорова, корица Стефан Касъров, 352 стр, цена 22 лева) е в книжарниците

MIR

Автор: MIR

Напишете коментар

онлайн